| | | | |

La present política forma part integrant de l’avís legal de la pàgina web propietat de ASSOCIACIÓ CULTURAL INTRAMURS

 

  1. POLÍTICA DE PRIVACITAT

ASSOCIACIÓ CULTURAL INTRAMURS està especialment sensibilitzada en la protecció de dades de caràcter personal dels Usuaris dels serveis del lloc web. Mitjançant la present Política de Privacitat (o Política de Protecció de Dades) ASSOCIACIÓ CULTURAL INTRAMURS informa als USUARIS de lloc web: https://www.intramurs.org , dels usos a què es sotmeten les dades de caràcter personal que es recapten en lloc web, amb la finalitat de que decideixin, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

 

ASSOCIACIÓ CULTURAL Intramurs, es reserva la facultat de modificar aquesta Política amb l’objecte d’adaptar-la a novetats legislatives, criteris jurisprudencials, pràctiques del sector, o interessos de l’entitat. Qualsevol modificació en la mateixa serà anunciada amb la deguda antelació, a fi que l’usuari tingui perfecte coneixement del seu contingut.

 

• RESPONSABLE

El responsable del tractament de les dades de caràcter personal és:

ASSOCIACIÓ CULTURAL Intramurs

Amb domicili social al c / Recadero 31-3, 46001 València.

Telèfon: (+34) 963.518.551 i Correu-e: info@intramurs.org

 

 

• FINALITAT DEL TRACTAMENT

La finalitat de la recollida i tractament de les dades personals, a través dels diferents formularis propietat de ASSOCIACIÓ CULTURAL Intramurs, posats a disposició dels Usuaris, així com els enviaments de correu electrònic per part de l’usuari a ASSOCIACIÓ CULTURAL Intramurs, responen, segons el cas concret, per gestionar i atendre sol·licituds d’informació, enviament newsletter, dubtes, queixes, felicitacions o suggeriments a les publicacions o qualssevol serveis o activitats, actes o esdeveniments prestats, oferts, patrocinats i / o sponsorizats per ASSOCIACIÓ CULTURAL Intramurs, així com conèixer l’opinió dels usuaris.

L’informem que les dades personals que s’obtinguin com a conseqüència del seu registre com a usuari formaran part del Registre d’Activitats i operacions de Tractament (RAT), que s’actualitzarà periòdicament d’acord amb el que estableix el RGPD.

 

• TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el termini corresponent per complir amb les obligacions legals, o mentre no se sol·liciti la seva supressió per l’interessat i estigui legitimat per a això.

• Legitimació

ASSOCIACIÓ CULTURAL Intramurs està legitimat per al tractament de dades personals, sobre la base del consentiment atorgat per l’interessat per un o diversos fins específics, tal com recull l’article 6.1. a) del Reglament General de Protecció de dades personals.

 

• EXACTITUD DE LES DADES

D’altra banda, amb la finalitat que les dades que consten en els nostres fitxers, informàtics i / o en paper, sempre corresponguin a la realitat, es tractarà de mantenir actualitzats. De manera que, a aquests efectes, l’Usuari haurà de realitzar els canvis, directament, quan així estigui habilitat o comunicant-se, per mitjà fefaent, a l’àrea o departament corresponent de ASSOCIACIÓ CULTURAL Intramurs

 

• DESTINATARIS

Les dades personals no se cediran ni comunicaran a tercers, excepte en els supòsits necessaris per al desenvolupament, control i compliment de les finalitat / s expressada / s, i en els supòsits previstos segons Llei.

 

• DRETS DELS USUARIS

No obstant això, l’interessat de les dades personals en tot cas podrà exercitar els drets que l’assisteixen, d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades, i que són:

  • Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat
  • Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió
  • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament
  • Dret a oposar-se al tractament
  • Dret a la portabilitat de les dades

L’interessat podrà exercitar aquests drets mitjançant sol·licitud acompanyada d’una fotocòpia del seu DNI, i en la qual s’especificarà quin d’aquests sol·licita, remesa a l’adreça: ASSOCIACIÓ CULTURAL INTRAMURS, domicili social al C / Recadero 31-3, 46001 València o per correu electrònic a info@intramurs.org

En cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

 

• MESURES DE SEGURETAT

Finalment s’informa que ASSOCIACIÓ CULTURAL INTRAMURS adoptarà en el seu sistema d’informació les mesures tècniques i organitzatives legalment requerides, per tal de garantir la seguretat i confidencialitat de les dades emmagatzemades, evitant així, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat; tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació, i la naturalesa, l’abast, el context i les finalitats del tractament, així com riscos de probabilitat i gravetat variables associades a cada un dels tractaments.

Si té alguna pregunta sobre aquesta Política de Privacitat, demanem que es pose en contacte amb nosaltres enviant un correu electrònic a info@intramurs.org

 

Es considera que l’usuari accepta aquesta política de privacitat a través de l’accés, navegació i ús del lloc web.

Customization
Choose Variation
Default
vertical
Top Nav
horizontal
Dark Side Nav
dark sidenav
Condensed Side Nav
condensed
Fixed Width (Boxed)
boxed